Pension

Stärk konkurrenskraften med
anpassade lösningar för tjänstepension

Novu AB - Personer sitter runt ett kontorsbord och samtalar

Välmående och trygga medarbetare skapar framgångsrika företag.

En bra lösning för tjänstepension gör dig attraktiv som arbetsgivare och bidrar till nöjdare anställda. Novu erbjuder ett brett utbud av behovsanpassade tjänstepensions-försäkringar med kompletterande riskmoment. Vi jobbar med många olika försäkringsbolag och kan därmed ge professionella och genomtänkta råd utifrån just dina behov. Novu erbjuder ett brett utbud av upphandlade tjänstepensionsförsäkringar. Mer pension och lägre kostnader, helt enkelt.

Skräddarsydda försäkringslösningar med rådgivning till dig och dina anställda. Som företagare ska du fokusera på kärnverksamheten. Låt oss hjälpa till med administrationen av företagets pensionslösning.

Välmående och trygga medarbetare skapar framgångsrika företag. En bra lösning för tjänstepension gör dig attraktiv som arbetsgivare och bidrar till nöjdare anställda. Novu erbjuder ett brett utbud av behovsanpassade tjänstepensionförsäkringar med kompletterande riskmoment. Vi jobbar med många olika försäkringsbolag och kan därmed ge professionella och genomtänkta råd utifrån just dina behov.
En sjukförsäkring kompletterar den ersättning du får från försäkringskassan när du är sjukskriven. Den ger därmed en ekonomisk trygghet och säkerställer att du kan bibehålla din levnadsstandard vid långvarig sjukskrivning. Det allmänna försäkringsskyddet i Sverige idag räcker inte långt och konsekvenserna kan bli förödande. Därför är sjukförsäkring ett viktigt komplement för att få en långsiktig, ekonomisk trygghet.
En sjukvårdsförsäkring är en värdefull försäkring som ger dig förtur till privat vård och du slipper stå i kö till allmänvården. Försäkringen hjälper dig att återgå snabbare till arbetet och förebygger därmed hälsoproblem på arbetsplatsen. Ofta finns det garantier i den här typen av försäkringar där man har rätt till operation inom ett par veckors tid.
Att spara i en kapitalförsäkring är enkelt och precis som i en pensionsförsäkring så behöver du inte deklarera förändringar som du gör i portföljen. Här väljer du själv vem som ska vara förmånstagare, dvs det är inte begränsat som i en pensionsförsäkring.
En livförsäkring är en ovärderlig trygghet och en skön huvudkudde. Den ger din familj möjligheten att bo kvar och ger dem längre tid att ställa om livet och ekonomin om du skulle gå bort i förtid.
Med en premiebefrielseförsäkring säkras tjänstepensionen upp om du blir långvarigt sjukskriven. Den fungerar som ett komplement till sjukförsäkringen vilket gör att man både försäkrar upp nuvarande inkomst och framtida inkomst i form av tjänstepension. När du är sjukskriven fortsätter försäkringsbolaget att betala in premien för tjänstepensionen.
En kompanjonförsäkring är som en traditionell livförsäkring men den tecknas istället mellan ägarna i bolaget. Det blir därmed ett sätt att trygga företagets fortlevnad om någon delägare går bort. Utan en kompanjonförsäkring kan det bli väldigt dyrt och i vissa fall omöjligt för kvarvarande delägare att köpa ut den avlidnes efterlevande.
En olycksfallsförsäkring ger ersättning i form av ett engångsbelopp vid händelse av en olycksfallsskada. Försäkringen innebär en ekonomisk trygghet om du får bestående men från olycksfallet och exempelvis behöver gå ned i arbetstid.

Dokument

Allmänna villkor Liv

Allmänna villkor Liv

Utforska de grundläggande reglerna och villkoren som styr livsförsäkringsavtal. Få insikter i hur försäkringen skyddar och stöder när det behövs som mest.

Läs mer

Förköpsinformation Liv

Förköpsinformation Liv

Innan du köper en livsförsäkring, ta del av viktig information om försäkringsprodukten. Förstå kostnader, risker och fördelar för att fatta välgrundade beslut.

Läs mer